Showing 1–12 of 103 results

สีทามิย่าสูตรน้ำ

เป็นสีที่ใช้ระะบายด้วยพู่กัน/พ่นด้วยแอร์บรัช มีส่วนผสมของเรซิ่นอะครีลิค ละลายน้ำได้มีชนิดมันวาวและสีด้านสีเคลียร์ ใช้น้ำล้างพู่กันออกให้สะอาดได้ขณะที่สียังไม่แห้ง

สีทามิย่าสูตรน้ำ tamiya acrylic color paint

สินค้าสีสูตรน้ำทั้งหมด