Showing 1–12 of 81 results

สีสูตรอีนาเมล ทามิย่า

ใช้ได้ทั้งพู่กันและแอร์บรัช ให้สีที่เรียบเนียน แห้งช้าจึงเหมาะในการทาพื้นที่กว้างชนิดมันวาวจะให้งานที่แวววาวเป็นเลิศ สีเมทัลลิคชนิดอีนาเมลให้เนื้อละเอียดที่มีคุณภาพสูง สามารถทาเคลียร์บน Slide Mark สะดวกในการเติมลงใน weathering หรือหมึก

สีสูตรอีนาเมล ทามิย่า

สินค้าทั้งหมด