แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

LASCIVUS CL01-CL05

สีชุดใหม่ของ Mr Color พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อใช้กับผิวของตัวหุ่่นฟิกเกอร์และพลาสติกโมเดลจากอะนิเมะมังงะและเกมญี่ปุ่น CL01 และ CL02 เหมาะที่จะใช้เป็นสีพื้นฐานของผิว

LASCIVUS CL01-CL05

สินค้าสีเนื้อทั้งหมด