Showing 1–12 of 201 results

โมเดลรถถัง (Tamiya Armour)

รายละเอียดสมจริง ประกอบง่าย ทำสีที่ชิ้นงานมาแล้วในหลายจุดสามารถประกอบดิบได้ เพียงแค่ทำคราบสมจริง weathering หรือ panel line ก็สามารถทำให้โมเดลรถถัง ให้ดูมีมิติขึ้นมา


หมวดหมู่รถถัง

สินค้ารถถังทั้งหมด